อย่างที่ทราบกันดีว่า ในตลาด Forex นั้น มีกราฟที่แสดงผลของราคาอยู่หลายรูปแบบ เช่น กราฟลายเส้น กราฟบาร์ และกราฟแท่งเทียน เป็นต้น แต่กราฟที่นิยมใช้ในการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex มากที่สุด นั่นคือ  กราฟแท่งเทียน หรือ CandleStick Chart Forex วันนี้เราจึงจัดทำบทความขึ้นมา เพื่อให้ทุกท่านได้ศึกษาหาความรู้ เพื่อนำไปใช้ประกอบการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex ดังนี้

แท่งเทียน

CandleStick Chart Forex หมายถึง อะไร ?

กราฟแท่งเทียน หรือ CandleStickChart Forex หมายถึง กราฟที่มีลักษณะเป็นแท่ง และมีไส้อยู่ตรงกลาง มีรูปร่างลักษณะที่คล้ายกับเทียน โดยเป็นการแสดงผลของราคา ที่กำลังเกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ขึ้นอยู่กับการเลือกช่วงเวลาของการเทรด ว่าต้องการดู ช่วงเวลาแบบไหน

เช่น รายนาที ราย 5 นาที ราย 15 นาที 30 นาที 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 1 วัน เป็นต้น ซึ่งช่วงเวลา จะเป็นตัวกำหนดความยาวของกราฟแท่งเทียน เมื่อกราฟแท่งเทียนมีสีเขียว หมายถึง การมีแรงซื้อจำนวนมาก หรือราคาขึ้น แต่ถ้าหากกราฟแท่งเทียนมีสีแดง หมายถึง การมีแรงขาย จำนวนมาก หรือราคาลง

candlestick chart forex_p3

ตัวแท่งเทียน และไส้เทียน ของ CandleStickChart Forex

  • ตัวแท่งเทียน ที่มีลักษณะยาว แสดงว่า มีความแข็งแรงของแรงซื้อ หรือแรงขายอย่างมาก
  • ตัวแท่งเทียน ที่มีลักษณะสั้น แสดงว่า มีความแข็งแรงของแรงซื้อ หรือแรงขายน้อย มีการปรับราคาเพียงเล็กน้อย
  • ไส้เทียน เกิดขึ้นได้ เนื่องจากราคามีการเปลี่ยนแปลง มีทั้งแรงซื้อ และแรงขาย
  • ไส้เทียน ด้านบนยาว แสดงว่า มีแรงขายจำนวนมากกว่าแรงซื้อ แนวโน้มขาขึ้น อ่อนแอลง
  • ไส้เทียน ด้านล่างยาว แสดงว่า มีแรงซื้อจำนวนมากกว่าแรงขาย แนวโน้มขาลง อ่อนแอลง

รูปแบบของ กราฟแท่งเทียน หรือ CandleStick Chart

รูปแบบที่ 1 : Doji

รูปแบบ Doji เป็นกราฟแท่งเทียน ที่มีการอ่านค่าง่ายที่สุด เพราะการแสดงผลของราคาเปิด และราคาปิด จะอยู่ในตำแแหน่งที่ใกล้เคียงกัน บางครั้งก็จะอยู่จุดเดียวกัน

ท่านสามารถสังเกตได้ว่า หากค่าเงินของสกุลเงินใด มีความผันผวนสูงมาก ในช่วงเวลานั้น การเกิด Doji จะเป็นสัญญาณที่คอยบอกว่า Trend จะมีการเปลี่ยนแนวโน้มในเร็ว ๆ นี้

หากเป็นช่วงขาขึ้น ถ้าเกิด Doji ก็อาจจะคาดการณ์ได้ว่า ราคาอาจจะมีการปรับฐาน หรือเปลี่ยนเป็นขาลง และในทางกลับกัน หากเป็นช่วงขาลง ถ้าเกิด Doji ก็อาจจะคาดการณ์ได้ว่า ราคาอาจจะมีการปรับขึ้นบ้าง หรือเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้น

candlestick chart forex-1

รูปแบบที่ 2 : Engulfing Pattern

รูปแบบ Engulfing Pattern หรือที่รู้จักกันว่า รูปแบบกลืนกิน ซึ่งเป็นรูปแบบที่แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

1. Bullish Engulfing 

หมายถึง การที่ราคาอาจจะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้น เนื่องจากมีแรงซื้อเข้ามา และเหนือกว่า แรงขายมาก ทำให้ราคานั้นพุ่งขึ้นสูง เป็นช่วงที่แรงซื้อเข้ามาควบคุมราคา อาจจะทำให้ราคามีโอกาสขึ้นต่อได้อีก เราเรียกว่า กระทิงกินหมี

candlestick chart forex-3

2. Bearish Engulfing

หมายถึง การที่ราคาอาจจะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลง เนื่องจากมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อ ทำให้ราคามีโอกาสลงต่อ ซึ่งมีเป็นผลที่ตรงกันข้ามกับ Bullish Engulfing เราเรียกว่า หมีกลืนกระทิง

รูปแบบที่ 3 : Hammer

รูปแบบ Hammer มีลักษณะคล้ายกับค้อน เราจึงเรียกกันว่า กราฟรูปแบบค้อน โดยแสดง จุดกลับตัว หลังจากที่ราคาลงมาสักพักหนึ่ง แล้วได้มีแรงซื้อกลับค่อนข้างมาก ทำให้ตลาดปิด ณ ราคาจุดสูงสุด หรือเกือบจะสูงสุด

forex chart candlestick

เมื่อกราฟเป็นรูปแบบ Hammer แล้ว เราจะต้องดูแท่งเทียนต่อไปด้วย ว่าเป็นแท่งอะไร หากเป็นแท่งสีเขียวอาจจะหมายความว่า ราคามีโอกาสกลับตัวขึ้นไปได้

รูปแบบที่ 4 : Hanging Man

รูปแบบ Hanging Man หรือ กราฟ รูปแบบคนแขวนคอ โดยแสดงผลตรงกันข้ามกับรูปแบบค้อน คือ เมื่อถึงจุดกลับตัว หลังจากที่ราคาขึ้นมาสักพักหนึ่ง แล้วได้มีแรงขายเข้ามา ทำให้ตลาดปิด ณ ราคาจุดต่ำสุด

เมื่อกราฟเป็นรูป Hanging Man แล้ว เราจะต้องดูแท่งเทียนต่อไป ว่าเป็นแท่งอะไร หากเป็นแท่งสีแดง ราคาลงต่อจนทำจุดต่ำสุดใหม่ นั่นหมายความว่า ราคามีโอกาสลงต่อเรื่อย ๆ หรืออาจจะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลง

candlestick chart forex-6

สรุปแล้ว เราควรใช้ CandleStick Chart Forex เมื่อใด

จากที่ได้นำเสนอเรื่อง CandleStickChart Forex มาแล้วนั้น ต้องบอกเลยว่า นักเทรด ที่ดี ควรจะมีการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน หรือ CandleStick Chart ก่อนที่จะทำการซื้อ – ขาย หรือ เทรด Forex ทุกครั้ง เพื่อความแม่นยำในการคาดการณ์แนวโน้มของราคา ใน ตลาด Forex นั่นเอง


error: Content is protected !!