ค่า Equity เป็นเรื่องที่สำคัญมากอีกเรื่องหนึ่ง สำหรับการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex สามารถใช้เป็นเครื่องมือ ในการช่วยทำให้บัญชีนั้นประสบความสำเร็จ ในการเทรด Forex แต่ละ Lot ได้ ดังนั้น นักเทรดจึงควรมาทำความรู้จักกับค่า Equity กันว่า Equity คืออะไร ดังนี้

equity balance คือ

Equity คืออะไร พร้อมสูตรคำนวณ และตัวอย่าง

ความหมายของคำว่า Equity คืออะไร หมายถึง ยอดเงินทั้งหมดที่เรามี เมื่อรวมกับผลกำไร / ขาดทุน ในการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex หรือที่เรียกกันว่า Available Margin โดยจะแสดงค่าที่ช่อง Equity แต่ยอดเงินที่เราเห็นนั้น จะยังไม่สามารถถอนออกมาใช้ได้จริง จนกว่านักเทรดจะทำการปิดออเดอร์นั้น ๆ ให้เรียบร้อย โดยมีสูตรคำนวณ ดังนี้

Equity = Balance + Floating Profit/Loss        หรือ

Equity = Balance + จำนวนเงินของพอร์ตที่เป็นบวก – จำนวนเงินของพอร์ตที่ติดลบ

ตัวอย่าง การแสดงค่า Equity ดังนี้

1. นักเทรดมียอดเงินอยู่ในบัญชี จำนวน 3000 บาท ได้ทำการเปิดสัญญาเทรด Forex เป็นจำนวนเงิน 1000 บาท และได้กำไรจำนวน 50 บาท จะทำให้ค่าของ Equity มีค่าเป็น 3050 บาท เมื่อเราปิดสัญญาค่าของ Equity ก็จะกลับมาเป็น 0 อีกครั้ง

2. นักเทรดมียอดเงินอยู่ในบัญชี จำนวน 3000 บาท ได้ทำการเปิดสัญญาเทรด Forex เป็นจำนวนเงิน 1000 บาท และขาดทุนจำนวน 50 บาท จะทำให้ค่าของ Equity มีค่าเป็น 2950 บาท เมื่อเราปิดสัญญาค่าของ Equity ก็จะกลับมาเป็น 0 อีกครั้ง

หลักประกัน forex คือ

Equity เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ เหล่านี้

จากสูตรคำนวณด้านบนนี้ ก็จะเห็นว่า มีคำศัพท์ในตลาด Forex คำอื่นด้วย ที่มีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องกับค่า Equity คืออะไร ดังนั้น เราจึงควรศึกษาเรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย ซึ่งคำศัพท์ในตลาด Forex คำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1.Balance

เป็นยอดเงินทั้งหมด ที่ทำการฝากเข้าไปในบัญชี ซึ่งจะเป็นยอดที่รวมกับโบนัสด้วย ยอด Balance นี้ จะเป็นยอดเงินจริงที่ฝากเข้าบัญชี จะไม่รวมกับยอดกำไร / ขาดทุน สามารถมีหน่วยเป็นได้ทั้งเงินบาท และเงินดอลลาร์สหรัฐ เช่น ฝากเงินเข้าบัญชีจำนวน 2000 บาท ก็จะมียอด Balance จำนวน 2000 บาท

2.Margin

เป็นยอดจำนวนเงิน ที่จะต้องใช้ในการลงทุนทั้งหมด หรือที่เรียกว่า “เงินประกัน” ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับ Leverage ด้วย โดยมีสูตรคำนวณ ดังนี้

Margin = ราคา ณ เวลาที่เปิด x Lot x Contract size / Leverage

3.Free Margin

เป็น Margin ที่สามารถใช้เปิดออร์เดอร์ได้ โดยมีสูตร ดังนี้

Free Margin = Equity – Margin

4.Margin Level

เป็นเปอร์เซ็นต์ที่สามารถบอกระดับ Margin ของนักเทรดได้ว่า เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ โดยมีสูตร ดังนี้

Margin Level = Equity / Margin x 100 %

5.Laverage

คือ เปอร์เซ็นต์ที่นักเทรดได้ทำการยืมเงินมาจากโบรกเกอร์ (Broker) เพื่อที่จะได้สามารถ เปิด Order ได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้นักเทรดรู้สึกสนุก มีความสุขในการเทรด Forex แบบสั้น ๆ ถึงจะมีเงินทุนน้อย ก็ยังสามารถเปิด Order ได้จำนวนมากขึ้น

credit ใน forex คือ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ Equity คืออะไร

1. เนื่องจากค่า Balance และค่า Equity มีความคล้ายกันมาก จึงทำให้นักเทรดส่วนใหญ่ เกิดความสับสน ดังนั้น นักเทรดทุกท่าน จึงควรทำการศึกษาหาความรู้ และทำความเข้าใจให้ดี ระหว่างค่า Balance และค่า Equity ควรจำไว้เสมอว่า ค่า Balance คือ เงินต้น ส่วนค่า Equity คือ เงินสุดท้าย

2. เนื่องจากค่า Balance และค่า Equity มีความเชื่อมโยงกัน ดังนั้น ถ้าหากค่า Equity นั้น มีค่าด้านลบ เกิดการขาดทุนมาก ๆ หรือขาดทุนบ่อย ๆ ก็จะทำให้ค่าของ Balance นั้นขาดทุนมากตามไปด้วยเช่นกัน

3. ค่า Equity ในอีกมุมหนึ่ง ก็เป็นเสมือนสัญญาณอันตราย หากนักเทรดท่านใดที่ไม่สามารถปิดออเดอร์ เพื่อทำให้กำไรกลับมาเป็นบวกได้ สุดท้ายนักเทรดท่านนั้น อาจจะต้องสูญเสียเงินจำนวนมาก เกิด Margin Call หรืออาจจะถึงขั้นต้องล้างพอร์ตเลย ก็ได้

สรุปเรื่อง Equity

ในเรื่องของ Equity คืออะไร ที่ได้อ่านมาจากด้านบนนี้ การเพิ่ม Equity เป็นการทำกำไร หรือทำให้ยอด Margin ในการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex ให้ได้มากขึ้น หากเราทำการซื้อ – ขาย หรือ เทรด Forex ได้กำไร เพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้ค่า Equity นั้น เพิ่มมากขึ้น ตามไปด้วย นั่นเอง


error: Content is protected !!