คำว่า Pip และ Point นั้น นักเทรด (Trader) มือใหม่ อาจจะสงสัยว่า Pip และ Point คืออะไร ? และหลายๆ ท่าน มักจะเกิดความเข้าใจผิดกันว่า Pip และ Point คือตัวเดียวกัน มีวิธีการนำไปใช้ ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือเทรด Forex เหมือนกัน แต่อันที่จริงนั้น ระหว่างคำว่า Pip และ Point มีไม่ใช่ตัวเดียวกัน และมีความแตกต่างกันออกไป

แต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ที่นักเทรด (Trader) มือใหม่ จะเกิดความเข้าใจผิด เพราะขนาดนักเทรด (Trader) ที่อยู่ในตลาด Forex มานานแล้ว บางคนยังนำไปใช้ แบบไม่ถูกต้อง มีการเรียกสลับกันอีกด้วย โดยสามารถศึกษาข้อมูล และทำความเข้าใจระหว่าง Pip และ Point อย่างถูกต้องได้ ดังนี้

pip point คือ

Pip และ Point คืออะไร ? เรื่อง Pip ในภาษาของ Forex

ในเรื่องของ Pip และ Point คืออะไร ? เราจะเริ่มนำเสนอจากเรื่อง Pip หมายถึง หน่วยที่ใช้วัด ปริมาณการเคลื่อนไหว ของราคาในตลาด Forex เป็นการอ่านค่า จุดทศนิยม หรือการนับจุดทศนิยม ในตำแหน่งที่ 2 และ 4 เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น เราจึงยกตัวอย่าง การอ่านค่า Pip ให้ได้ศึกษากัน ดังนี้

ตัวอย่าง Pip

1. ราคาค่าเงินของคู่เงิน CHF/JPY อยู่ที่ 128.50จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 128.55 เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน CHF/JPY มีการเคลื่อนที่ไป 5 Pip

2. ราคาค่าเงินของคู่เงิน NZD/USD อยู่ที่ 0.6550จากนั้นราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 0.6580 เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน NZD/USD มีการเคลื่อนที่ไป 30 Pip

3. ราคาค่าเงินของคู่เงิน EUR/USD อยู่ที่ 1.0220 จากนั้นราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 1.0260เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน EUR/USD มีการเคลื่อนที่ไป 40 Pip

pip value คือ

Pip และ Point คืออะไร ? เรื่อง Point ในภาษาของ Forex

ในเรื่องของ Pip และ Point คืออะไร ? ลำดับต่อไป เราจะนำเสนอเรื่อง Point หรือ จุด คือ หน่วยที่ใช้วัดปริมาณการเคลื่อนไหวของราคา ในตลาด Forex เป็นการอ่านค่าจุดทศนิยม หรือการนับจุดทศนิยม ในตำแหน่งที่ 3 และ 5 เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น เราจึงยกตัวอย่าง การอ่านค่า Pip ให้ได้ศึกษากัน ดังนี้

ตัวอย่าง Point

1. ราคาค่าเงินของคู่เงิน USD/JPY อยู่ที่ 123.450 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 123.453 เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน USD/JPY มีการเคลื่อนที่ไป 3 Point หรือ 3 จุด

2. ราคาค่าเงินของคู่ GBP/USD อยู่ที่ 1.23450 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 1.23460  เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน GBP/USD มีการเคลื่อนที่ไป 10 Point หรือ 10 จุด

3. ราคาค่าเงินของคู่ EUR/USD อยู่ที่ 1.02200 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 1.02230  เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน EUR/USD มีการเคลื่อนที่ไป 30 Point หรือ 30 จุด

1 pip point

ก่อนที่นักเทรด (Trader) จะทำการสมัครสมาชิก กับโบรกเกอร์ (Broker) ใด หรือก่อนที่จะทำการ เปิดออเดอร์ซื้อขาย ควรจะทำการศึกษา การเทรดของแต่ละโบรกเกอร์ (Broker) นั้น ให้ดีก่อน เพราะสำหรับ บางโบรกเกอร์ (Broker) นั้น เริ่มต้นเทรด Forex ด้วย จุดทศนิยม ตำแหน่งที่ 2 หรือ 4 นักเทรด (Trader) จึงไม่สามารถนับเป็น Point ได้ จะต้องนับเป็น Pip อย่างเดียว เท่านั้น

ความแตกต่างกันระหว่าง Pip และ Point

จากตัวอย่าง ด้านบนนี้ ทุกท่านคงจะพอเข้าใจแล้วว่า Pip และ Pointคืออะไร ? ซึ่งจะเห็นได้ว่า Pip และ Point มีความแตกต่างกัน คือ มีการอ่านค่า 1 Pip = 10 Point หากท่านใด ที่ศึกษาไปแล้ว แต่ยังเกิดความไม่เข้าใจ หรือไม่เห็นความแตกต่าง ระหว่าง Pip และ Point ทางเราจึงจะยกตัวอย่าง นำ Pip และ Point มาเปรียบเทียบกัน ให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น ดังนี้

1. ราคาค่าเงินของคู่เงิน USD/JPY อยู่ที่ 123.450 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 123.460

  • เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน USD/JPY มีการเคลื่อนที่ไป 1 Pip หรือ 10 Point

2. ราคาค่าเงินของคู่ GBP/USD อยู่ที่ 1.23450 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 1.23470

  • เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน GBP/USD มีการเคลื่อนที่ไป 2 Pip หรือ 20 Point

3. ราคาค่าเงินของคู่ EUR/USD อยู่ที่ 1.02200 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 1.02300

  • เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน EUR/USD มีการเคลื่อนที่ไป 10 Pip หรือ 100 Point

สรุป เรื่อง Pip และ Point

จากการเปรียบเทียบ การอ่านค่าจุดทศนิยม ระหว่าง Pip และ Pointคืออะไร ? จะเห็นได้ว่า มีความแตกต่างกัน เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น คือ คำว่า Pip ใช้อ่านจุดทศนิยมตำแหน่งที่ 2 และ 4  ส่วนคำว่า Point ใช้อ่านจุดทศนิยมตำแหน่งที่ 3 และ 5 เรียกได้ว่า ถ้าหากนำ Pip และ Point มาเปรียบเทียบ ค่าของจุดทศนิยมกัน ก็จะได้เป็น 1 Pip เท่ากับ 10 Point


error: Content is protected !!