คำว่า Pip และ Point นั้น นักเทรดมือใหม่อาจจะสงสัยว่า Pip และ Point คืออะไร ? และหลาย ๆ ท่าน มักจะเกิดความเข้าใจผิดกันว่า Pip และ Point คือตัวเดียวกัน มีวิธีการนำไปใช้ ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือเทรด Forex เหมือนกัน แต่อันที่จริงนั้น ระหว่างคำว่า Pip และ Point มีไม่ใช่ตัวเดียวกัน และมีความแตกต่างกันออกไป

แต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ที่นักเทรดมือใหม่จะเกิดความเข้าใจผิด เพราะขนาดนักเทรดที่อยู่ในตลาด Forex มานานแล้ว บางคนยังนำไปใช้แบบไม่ถูกต้อง มีการเรียกสลับกันอีกด้วย โดยสามารถศึกษาข้อมูล และทำความเข้าใจระหว่าง Pip และ Point อย่างถูกต้องได้ ดังนี้

pip point คือ

Pip และ Point คืออะไร ? เรื่อง Pip ในภาษาของ Forex

ในเรื่องของ Pip และ Point คืออะไร ? เราจะเริ่มนำเสนอจากเรื่อง Pip หมายถึง หน่วยที่ใช้วัดปริมาณการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด Forex เป็นการอ่านค่า จุดทศนิยม หรือการนับจุดทศนิยม ในตำแหน่งที่ 2 และ 4 เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น เราจึงยกตัวอย่างการอ่านค่า Pip ให้ได้ศึกษากัน ดังนี้

ตัวอย่าง Pip

1. ราคาค่าเงินของคู่เงิน CHF/JPY อยู่ที่ 128.50 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 128.55 เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน CHF/JPY มีการเคลื่อนที่ไป 5 Pip

2. ราคาค่าเงินของคู่เงิน NZD/USD อยู่ที่ 0.6550 จากนั้นราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 0.6580 เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน NZD/USD มีการเคลื่อนที่ไป 30 Pip

3. ราคาค่าเงินของคู่เงิน EUR/USD อยู่ที่ 1.0220 จากนั้นราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 1.0260 เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน EUR/USD มีการเคลื่อนที่ไป 40 Pip

pip value คือ

Pip และ Point คืออะไร ? เรื่อง Point ในภาษาของ Forex

ในเรื่องของ Pip และ Point คืออะไร ? ลำดับต่อไป เราจะนำเสนอเรื่อง Point หรือ จุด คือ หน่วยที่ใช้วัดปริมาณการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด Forex เป็นการอ่านค่า จุดทศนิยม หรือการนับจุดทศนิยม ในตำแหน่งที่ 3 และ 5 เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น เราจึงยกตัวอย่าง การอ่านค่า Pip ให้ได้ศึกษากัน ดังนี้

ตัวอย่าง Point

1. ราคาค่าเงินของคู่เงิน USD/JPY อยู่ที่ 123.450 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 123.453 เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน USD/JPY มีการเคลื่อนที่ไป 3 Point หรือ 3 จุด

2. ราคาค่าเงินของคู่ GBP/USD อยู่ที่ 1.23450 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 1.23460  เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน GBP/USD มีการเคลื่อนที่ไป 10 Point หรือ 10 จุด

3. ราคาค่าเงินของคู่ EUR/USD อยู่ที่ 1.02200 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 1.02230  เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน EUR/USD มีการเคลื่อนที่ไป 30 Point หรือ 30 จุด

1 pip point

ก่อนที่นักเทรดจะทำการสมัครสมาชิก กับโบรกเกอร์ (Broker) ใด หรือก่อนที่จะทำการ เปิดออเดอร์ซื้อ – ขาย ควรจะทำการศึกษาการเทรดของแต่ละโบรกเกอร์ (Broker) นั้นให้ดีก่อน เพราะสำหรับบางโบรกเกอร์ (Broker) นั้น เริ่มต้นเทรด Forex ด้วยจุดทศนิยม ตำแหน่งที่ 2 หรือ 4 นักเทรดจึงไม่สามารถนับเป็น Point ได้ จะต้องนับเป็น Pip อย่างเดียว เท่านั้น

ความแตกต่างกันระหว่าง Pip และ Point

จากตัวอย่างด้านบนนี้ ทุกท่านคงจะพอเข้าใจแล้วว่า Pip และ Pointคืออะไร ? ซึ่งจะเห็นได้ว่า Pip และ Point มีความแตกต่างกัน คือ มีการอ่านค่า 1 Pip = 10 Point หากท่านใด ที่ศึกษาไปแล้ว แต่ยังเกิดความไม่เข้าใจ หรือไม่เห็นความแตกต่างระหว่าง Pip และ Point ทางเราจึงจะยกตัวอย่าง นำ Pip และ Point มาเปรียบเทียบกันให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น ดังนี้

1. ราคาค่าเงินของคู่เงิน USD/JPY อยู่ที่ 123.450 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 123.460

  • เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน USD/JPY มีการเคลื่อนที่ไป 1 Pip หรือ 10 Point

2. ราคาค่าเงินของคู่ GBP/USD อยู่ที่ 1.23450 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 1.23470

  • เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน GBP/USD มีการเคลื่อนที่ไป 2 Pip หรือ 20 Point

3. ราคาค่าเงินของคู่ EUR/USD อยู่ที่ 1.02200 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 1.02300

  • เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน EUR/USD มีการเคลื่อนที่ไป 10 Pip หรือ 100 Point

สรุป เรื่อง Pip และ Point

จากการเปรียบเทียบ การอ่านค่าจุดทศนิยม ระหว่าง Pip และ Pointคืออะไร ? จะเห็นได้ว่า มีความแตกต่างกันเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น คือ คำว่า Pip ใช้อ่านจุดทศนิยมตำแหน่งที่ 2 และ 4  ส่วนคำว่า Point ใช้อ่านจุดทศนิยมตำแหน่งที่ 3 และ 5 เรียกได้ว่า ถ้าหากนำ Pip และ Point มาเปรียบเทียบค่าของจุดทศนิยมกัน ก็จะได้เป็น 1 Pip เท่ากับ 10 Point


error: Content is protected !!